EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

Ve středu 14. ledna 2009 od 19 hod.

pořádáme
ve velké posluchárně, Černá 9, Praha 1
vzpomínkový večer
k výročí smrti Jana Palacha

Ticho spěchá dál…

K památce Jana Palacha
zazpívají
Bohdan Mikolášek

a Spirituál Kvintet,

promluví prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Doc. ThDr. Martin Prudký
děkan