Obrázky:

A&O
Varhaní hudba
===============
Svatebni pochod:
"A aj,..."
Pozdrav/Modlitba
Čtení s hudbou

"Na počátku"
Kázání
Mezihra

"Kol ha olam"
Svatebni slib
Mezihra
"Lásko, Bože lásko"
Společná píseň
Tebe Bože chválíme
Požehnání
Hudba k vycházení:
"A viděl, že to bylo
velmi dobré
"

Texte:

celé kázání .pdf

e_mails:
Adriana / Oliver
Bohdan und Jana