... september 11...
(při každé návštěvě pár novych rádků)
Bohdan Mikolasek

Pro pamětníky


Kdo chce dnes radit
ať si zajde zitra
do Sovětského svazu