... september 11...
(při každé návštěvě pár novych rádků)
Bohdan Mikolasek

Mír


V boji za mír jsou najednou
i militantní pa-scifi-sti důslední.
Nebojují.