NUSLE 
    REVIVAL
kde?
Sbor ČCE Praha 4 - Nusle
Žateckých 1169
Kdy?
20.května 2000
14.30 - 21.00 hod

Vzpupné  30,- Kč
horní hranice neomezena

Pod záštitou 
Pražského seniorátu 
a sboru CČE v Praze v Nuslích
 

Pořádají

Kdo vystoupí?
Berani
Ejhle
Míla Estrle
Sváťa Karásek
Jan Keřkovský
Bratří Končarové
Jára Křivohlavý
Bohdan Mikolášek
Tomáš Najbrt
Tomáš Novotný
Bohdan Pivoňka
Miloš Rejchrt
+ - ...

Irena Škeříková  a Zvonimír Šorm
tel: 02 702455   0606 217107