Bohdan Mikolášek
Litomyšl

21.kvìtna 2000  18h
sbor evangelické církve

podrobnìjší informace

Vìra Pleskotová
email: ppleskot@upsy.cz
570 01 Litomyšl, A.Tomíèka 69